Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770

451 lượt xem

Máy in màu canon ix6560 ix6770 có tất cả 12 sensor cảm biến khác nhau, nhiệm vụ khác nhau. Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770 Khi sửa máy in màu canon chúng ta cần phải biết để xác định lỗi nhanh nhất. Bởi vì mọi thông báo lỗi nó sẽ dựa tất cả vào thông báo từ cảm biến đưa về.

Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770

Có tất cả 12 cảm biến được liệt kê sau đây :

 1. Access cover sensor
 2. Front door sensor 
 3. PE sensor
 4. ASF cam sensor
 5. APP encoder sensor
 6. LF encoder sensor
 7. Temperature & Ink amount sensor 
 8. Ink sensor
 9. Carriage encoder sensor 
 10. Valve cam sensor 
 11. Pump roller sensor
 12. Purge cam sensor

Phân tích các chức năng và vị trí cảm biến trên máy ix6560

 • Access cover sensor (1)
 • Front door sensor (2)
Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770
Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770
 • PE sensor (3)
 • ASF cam sensor (4)
 • APP encoder sensor (5)
 • LF encoder sensor (6)
 • Temperature & Ink amount sensor (7)
 • Ink sensor (8)
 • Carriage encoder sensor (9)
Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770
Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770
 • Valve cam sensor (10)
 • Pump roller sensor (11)
 • Purge cam sensor (12)
Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770
Vị trí các cảm biến máy in canon ix6560 ix6770 10 11 12

Vui lòng liên hệ khi cần sửa máy in màu canon ix6560 ix6770….chúng tôi sẽ tư vấn trong giới hạn cho phép !

5/5 - (50 bình chọn)