Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50

254 lượt xem

Từ hình ảnh bên dưới đây cho chúng ta thấy được Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50 và động cơ. Chúng được bố trí ở các vị trí khác nhau trên máy dựa vào đó chúng ta có thể xác định rõ ràng trước khi tiến hành sửa chữa máy in màu epson T60.

Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50
Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50

Sơ đồ  bên dưới dùng chung cho các dòng máy in phun màu epson được liệt kê dưới đây :

Epson Stylus Photo R280/R285/R290

Epson Artisan 50

Epson Stylus Photo T50/T59/T60/P50

Phân tích Vị trí cảm biến máy in epson T60 T50

1 Printhead F3-MACH Turbo2 head (6 colors x 90 nozzles)
2 CR motor Type: DC motor
Drive voltage: 42V DC
± 5% (voltage applied to the driver)
Coil resistance: 22.7
Ω ± 10%
Inductance: 17.5mH
± 25%
Drive method: PWM constant-current chopping
3 PF motor Type: DC motor
Drive voltage: 42V DC
± 5% (voltage applied to the driver)
Coil resistance: 21.2
Ω ± 10%
Inductance: 17.2mH (1 kHz)
Drive method: PWM
4 PE sensor Detecting items: paper end, leading edge of paper
Type: Transmissive photo interrupter
5 CR Contact module Ink cartridge detection (CSIC)
6 CR Encoder sensor Type: Transmissive photo interrupter
Resolution: 180 pulse/inch
7 PF Encoder sensor Type: Transmissive photo interrupter
Resolution: 180 pulse/inch
8 PW sensor Detecting items:
• Left/right edges of paper (before/during printing)
• Top edge of paper (before printing)
• Bottom edge of paper (during printing)
• Left/right/top/bottom of CDR (before printing)
Type: Reflective photo interrupter
9 APG sensor Detecting items: APG position
Type: Transmissive photo interrupter
10 CDR Guide sensor Detecting items: Up/Down status of the CDR Guide
Type: Mechanical contact
11 CDR Tray sensor Detecting items: Presence of CDR tray
Type: Mechanical contact
12 Cover Open sensor Detecting items: Open/Close status of the Printer Cover
Type: Mechanical contact

Hi vọng thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn khi sửa lỗi máy in epson T60 nháy 2 đèn đỏ hoặc máy in epson báo lỗi general error !

XEM THÊM : Đổ mực máy in màuĐổ mực máy in tại Hà Nội

5/5 - (83 bình chọn)